„Twoja Bierność Wspiera Przemoc” – kampania “Białej wstążki”.

W poniedziałek, 29 listopada o godzinie 9.00 Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej — Zakładzie Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” w Tarnowie odbędzie się uroczysta Inauguracja Kampanii “Białej wstążki”, która w tym roku przebiegać będzie pod hasłem „Twoja Bierność Wspiera Przemoc”, będącym symbolem sprzeciwu wobec agresji kierowanej do drugiego człowieka, w szczególności dzieci. 

Jak informuje Centrum Usług Społecznych, jeden z organizatorów wydarzenia – W trakcie tegorocznej kampanii chcemy zwrócić szczególną uwagę na zjawisko przemocy wobec dziecka oraz zachęcać do zdecydowanej reakcji na zachowania przemocowe. Inauguracja połączona będzie z konferencją „ Strategie Pomocy dziecku doświadczającemu przemocy w rodzinie alkoholowej”, dedykowaną wszystkim służbom oraz instytucjom z terenu Tarnowa zaangażowanym w pracę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wykład szkoleniowy podzielony zostanie na trzy bloki tematyczne a na koniec zaplanowano panel dyskusyjny:

  • „Dziecko jako świadek i osoba doznająca przemocy w rodzinie” (poprowadzi Marek Mudant),
  • „Jak alkoholizm rodziców wpływa na dziecko” (poprowadzi Beata Bocian-Waszkiewicz)
  • oraz „Narzędzia prawne w ręku członków grupy roboczej – rola przedstawicieli poszczególnych instytucji w pomocy dziecku krzywdzonemu (poprowadzi Marek Mudant).

Z danych zebranych w ramach kampanii „Dzieciństwo Bez Przemocy”, w 2001 roku, wynika, że 60 % dorosłych Polaków stosuje kary fizyczne wobec swoich dzieci poniżej 9 r. ż. Co szósty dwunastolatek przyznaje, że w wyniku przemocy ze strony rodziców doznał urazów, takich jak siniaki i zadrapania. Natomiast 47 % dzieci co najmniej raz doświadczyło poniżających form przemocy werbalnej ze strony matki lub ojca. Do tego 8 % twierdzi, że przynajmniej raz dorośli zachęcali je do wspólnego oglądania filmów pornograficznych, a 3,6% przeżyło z dorosłymi kontakt fizyczny o charakterze seksualnym. Opisywane zjawisko dotyczy zarówno rodzin o wysokim statusie ekonomicznym oraz rodzin z “marginesu” społecznego.

Wydarzenie organizuje Centrum Usług Społecznych w Tarnowie oraz Urząd Miasta Tarnowa.

Mieszkańcy Tarnowa mogą korzystać z całorocznych ofert pomocowych takich instytucji jak:

Centrum Usług Społecznych w Tarnowie
Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Goldhammera 3
Tel: 14 688 20 77, 14 688 20 78, 14 688 20 79
Pomoc udzielana w godzinach pracy instytucji : 7:30 -15:30 ( poniedziałek – piątek)
cus@cos.tarnow.pl

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy
ul. Szarych Szeregów 1
Tel: 14 655 36 36
 oiktarnow@op.pl
Placówka całodobowa – dostępna pomoc siedem dni w tygodniu

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno – Terapeutyczna
ul. Szujskiego 25
Tel: 14 622 27 96
 sekretsppt@umt.tarnow.pl
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 16.00

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Chyszowska 3
Tel: 14 655 99 95
sekretppp@umt.tarnow.pl

Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzone przez Fundację im. H. J. Tarnowskiego
ul. Krakowska 13, IV piętro
Tel: 519 820 707
Dyżury:
Poniedziałek: 9.00 – 16.00
Wtorek: 9.00 – 16.00
Środa: 13.00 – 20.00
Czwartek: 10.00 – 17.00
Piątek: 9.00 – 16.00
Sobota: 9.00 – 13.00

www.tarnow.pl