TOSiR – znów wzrost kosztów wynajmu?!

Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji po raz kolejny chce podnieść opłaty za wynajem obiektów sportowych. Takie zmiany będą się wiązały z większymi kosztami dla mieszkańców, ale także ze wzrostem opłat za wynajem boisk sportowych.

Tego rodzaju rozwiązania nie podobają się Piotrowi Górnikiewiczowi, miejskiemu radnemu, który jest przewodniczącym Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki. Według danych podwyżki mają sięgąć od 200 do 300% na niektórych obiektach. Cała komisja uważa, że jest to niedopuszczalne w obecnej sytuacji epidemicznej, jaka dzieje się w Polsce jak i na całym świecie. Wiele klubów i stowarzyszeń ma w planach organizację na terenie obiektów TOSiR-u, prowadzenie własnych zajęć z młodzieżą i dziećmi w ramach tzw. pół koloni. W tej chwili, na dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem, stawki zaproponowane rodzicom mają się nijak do tych, co proponuje tarnowski ośrodek. Wszelkie podwyższki są podyktowane zwiększeniem opłat za utrzymanie obiektów. Szczególnie chodzi tutaj o media, czyli energię elektryczną i ciepłą wodę, a także koszty pracownicze, które dotyczą wzrostu minimalnej pensji krajowej. W związku z tym każda placówka rekreacyjna jest deficytowa. 

 

Iga Sady