Tarnowskie szkoły średnie otwarte dla przyszłych uczniów.

W nadchodzącym roku szkolnym 2021/2022 zaplanowano w naszym mieście prawie 2 tys. miejsc dla uczniów kończących ósmą klasę. W tarnowskich liceach otworzą się 32 oddziały, w szkołach branżowych 7 profili a w technikach 23, czyli w sumie 62 oddziały. Kandydować do nich może każdy, bez względu na miejsce zamieszkania, który rozpocznie edukację po zakończeniu szkoły podstawowej.

Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, Bogumiła Porębska potwierdza – Mury tarnowskich szkół są otwarte dla wszystkich ósmoklasistów. Warunkiem przyjęcia są kryteria ocen ze świadectwa i z egzaminuO kolejności przyjęć decyduje tylko suma punktów. Nie bierze się pod uwagę miejsca zamieszkania. 

Jednocześnie warto pokreślić, że w nowym roku szkolnym planowane jest utworzenie 1200 miejsc dla osób spoza Tarnowa oraz 886 dla uczniów, którzy aktualnie uczą się w publicznych szkołach tarnowskich. Liczba miejsc zdecydowanie się zmniejszyła w ostatnich latach, co sama podkreśla dyrektor Wydziały Edukacji UM – Doświadczenie nam pokazuje, że z roku na rok ubywa nam uczniów z zewnątrz miasta. W tamtym roku było ich około 60 procent. W tym roku zaplanowaliśmy, a są to tylko i wyłącznie plany, że spoza Tarnowa zapraszamy 55 procent uczniów w stosunku do wszystkich pierwszoklasistów. A to oznacza, że zapraszamy spoza Tarnowa więcej uczniów, niż z naszego miasta. Krążące opowieści o tym, że mamy możliwość sterowania, czy będzie to uczeń z Tarnowa czy spoza nie mają żadnego uzasadnienia.

Nabór do szkół ponadpodstawowych prowadzony jest w sposób elektroniczny przez ósmoklasistów, którzy otrzymali w swojej szkole loginy i hasła. Uczniowie z innych szkół muszą samodzielnie założyć konto. Wszystkie wnioski wraz z dokumentami należy składać do 21 czerwca. Natomiast świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu będzie można dołączyć do wniosku od 25 czerwca do 14 lipca. Listy kandydatów zostaną ogłoszone 22 lipca, a listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 2 sierpnia. Dugi nabór, czyli postępowanie uzupełniające w rekrutacji będzie prowadzone od 3 sierpnia.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są tutaj.

źródło/www.tarnow.pl