Studentka ANS w Tarnowie nagrodzona za najlepszą pracę magisterską.

W Warszawie ogłoszono wyniki IV edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu. Główna nagroda za najlepszą pracę magisterską trafiła do mgr inż. Anny Misterki oraz jej promotorki – dr inż. Pauliny Bednarz.

Konkurs zorganizowała ARP S.A., a honorowy patronat nad nim objęli: Premier RP Mateusz Morawiecki, Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Gala podczas której wręczono nagrody stanowiła zwieńczenie konferencji „Kadry przyszłości – kadry dla przemysłu 2022”.

Mgr inż. Annę Misterkę, absolwentkę Technologii chemicznej w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie nagrodzono za pracę pt. „Wpływ produktów procesu biodegradacji skrobi termoplastycznej na mikrobion glebowy” z obszaru „wodór i zielona rewolucja. Laureatka otrzymała pamiątkowy dyplom, nagrodę pieniężną oraz możliwość odbycia trzymiesięcznego stażu.

Premier Mateusz Morawiecki skierował do uczestników konferencji list: „Realia polskiego rynku pracy w obliczu aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, jego potrzeby w dobie globalnych wyzwań, wreszcie udział w nim osób doświadczonych czy pracowników zagranicznych to bez wątpienia zagadnienia w najwyższym stopniu aktualne. To dla Polski wyzwania i szanse, które powinny być szeroko i wnikliwie analizowane” – list odczytała pani Anna Nałęcz, Dyrektor Generalna Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

www.anstar.edu.pl