Rozpoczęcie roku szkolnego – w terminie!

Wobec pojawiających się pogłosek o przesunięciu terminu roku szkolnego 2020/2021, sprawdziliśmy, jak się sprawy mają w praktyce. Prawdą jest, że część samorządów apeluje o przesunięcie o dwa tygodnie terminu rozpoczęcia zajęć szkolnych ze względu na czas inkubacji koronawirusa – po tym okresie byłoby już wiadomo, czy któreś z dzieci nie przywiozło infekcji z wakacji. Apele apelami, a prawo prawem. Zmiana terminu rozpoczęcia zajęć wymagałaby zmiany w trybie specjalnym rozporządzenia dotyczącego organizacji roku szkolnego.

We wczorajszej wypowiedzi dla TVPInfo minister Piontkowski potwierdził, że zajęcia szkolne rozpoczną się tradycyjnie 1 września. Dodał jednak, iż w razie stwierdzenia zwiększonej liczby zachorowań, dyrektor szkoły ma możliwość w porozumieniu z inspektorami SANEPID-u, zdecydować o formie prowadzenia zajęć, czyli nauczaniu zdalnym, bądź modelu mieszanym, w zależności od rekomendacji służb sanitarnych. Jak mówi rozporządzenie: w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę tej jednostki oraz ustalić sposób realizacji jej zadań, w tym sposób realizacji zajęć.

Jak widać, na dzień dzisiejszy nic nie wskazuje na to, by, pomimo obaw samorządowców i rodziców, rok szkolny miał się rozpocząć w terminie innym, niż to ma miejsce w Polsce od lat.

źródło:

https://www.prawo.pl/oswiata/przesuniecie-rozpoczecia-roku-szkolnego-1-wrzesnia-2020-r,502524.html

https://www.tvp.info/49494545/piontkowski-obecna-sytuacja-pozwala-na-rozpoczecie-zajec-we-wrzesniu