Porozmawiajmy o Tarnowie – spotkanie miejskie z prof. Przemysławem Śleszyńskim.

W Auli (C017) Akademii Nauk Stosowanych w poniedziałek 13 marca o godzinie 13.00 rozpocznie się spotkanie z prof. Przemysławem Śleszyńskim z Polskiej Akademii Nauk, którego tematem przewodnim będzie rozmowa z mieszkańcami miasta o Tarnowie. Wybitny, polski specjalista, zajmujący się geografią społeczno-ekonomiczną i gospodarką przestrzenną, będzie poruszał sprawy rozwoju pod kątem przesłanki optymalizacji administracyjno-osadniczej. Wstęp wolny.

Spotkanie organizowane jest przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowie przy współpracy z Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Prof. dr hab. Przemysław Śleszyński pracuje w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Jest członkiem m.in. Komitetu Nauk Geograficznych PAN, Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitetu Badań nad Migracjami PAN, Komitetu Nauk Demograficznych PAN, Rządowej Rady Ludnościowej, Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG. Uczony zajmuje się m.in. badaniami ludnościowymi, rozwojem regionalnym i lokalnym, planowaniem przestrzennym i estetyką krajobrazu. Jest autorem i współautorem ponad 400 prac z tego zakresu, w tym około 30 monografii.

www.tarnow.pl