„Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” – konkurs.

Praca rolnika jest bardzo ciężka i wymagająca, ale warto promować ten zawód, który przynosi nam tak wiele korzyści w postaci surowców, półproduktów i produktów spożywczych, czyli lokalnej żywności. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, która zaprasza do konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. 

Celem konkursu jest wsparcie i promowanie polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Jest on podzielony na kategorie:

  •  pracę naukową (np. doktorską) albo zaprezentować dorobek kulturowy kraju i regionu, opisując dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Zwycięzca w każdej z kategorii zdobędzie nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych, a prace które wygrają, będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Prace można nadsyłać do 31 lipca 2021 r.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora fdpa.org.pl/konkurs. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Jakub Zieliński, e-mail: j.zielinski@fdpa.biz.pl  tel. 695 116 110; 22 864 03 90.

źródło/www.tarnow.pl