Plany Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie na kolejne modernizacje.

Tarnowski ZDiK będzie realizował kolejne kilkadziesiąt zadań związanych z remontami chodników czy nawierzchni ulic, montażu oświetlenia lub wykonania dodatkowych miejsc parkingowych. Jest to wynik inicjatyw rad osiedli, którzy po konsultacjach z mieszkańcami wskazują konieczne do przeprowadzenia.

Artur Michałek, dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji mówi – My, oczywiście, opiniujemy je, gdyż każde zadanie wymaga spełnienia określonych warunków – mówi  – Decyzje o tym, które ostatecznie będą wykonywane, podejmowane są przez rady osiedli.

W tym roku ZDiK zamierza zakończyć przygotowania do uruchomienia inwestycji: rozbudowa ulicy Wiśniowej, od Krzyskiej w kierunku zachodnim. Modernizacja obejmie nawierzchnie ulic: Świętojańskiej, Grabowskiego, św. Huberta, Jaśminowej, odcinek przy budynkach Westerplatte 1 i 3 (obok ekranów akustycznych od strony wschodniej) oraz nawierzchnie ulic na Rzędzinie – które będą na bieżąco wskazywane przez tutejszą radę osiedla. Wśród  realizacji zadań znalazły się też: przebudowa Uroczej, modernizacja Ledóchowskich, Konopnej, drogi dojazdowej na os. Zielonym oraz drogi wewnętrznej w sąsiedztwie Klikowskiej. Kolejnymi planowanymi pracami będzie budowa chodników – przy ulicach Solskiego, Fabrycznej oraz Zelwerowicza/Woszczerowicza (II etap) i modernizacje tych, które biegną wzdłuż ulic: Kościuszki, Rolniczej, Widok i Westerplatte (obok budynku nr 3) a także remont ul. Traugutta. Natomiast uliczne lampy oświetlą ulice: Broniewskiego oraz Głęboką, Podmiejską i odcinek prowadzący w kierunku ul. Łyczków.

Na skrzyżowaniu ulic Piaskowej i Przybyłkiewicza pojawi się przejście dla pieszych, a łącznik drogowy ma ułatwić komunikację pomiędzy ulicami Wolańską i Orkana (wcześniej jednak należy przygotować dokumentację techniczną, która powinna być gotowa na przełomie tego i przyszłego roku). Jeśli w kolejnych latach rada osiedla będzie podtrzymywała decyzje o finansowaniu, inwestycja będzie kontynuowana. Na ulicach Jarugi-Nowackiej i Olchowej zostanie wykonana kanalizacja deszczowa, (przy ul. Burtniczej wymieniono krawężnik). Miejsca parkingowe przy Topolowej zostaną utwardzone, a na osiedlu Legionów będą nowe (przy blokach nr 7, 9 10). Inne zadania drogowe wskazywane przez mieszkańców to: budowy ulic w Krzyżu. Z tego źródła sfinansowane zostaną: trzeci etap budowy ulicy Czereśniowej oraz drugi etap budowy ul. Harasymowicza (przygotowywane jest postępowanie przetargowe).

Prace zostaną finansowane ze środków będących w gestii rad osiedli.

www.tarnow.pl