Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Tarnowa.

W ubiegłym roku, a dokładnie w listopadzie podpisana została umowa między Gminą Miasta Tarnowa, a firmą Via Vistula, której efektem będzie powstanie nowego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Tarnowie. Na czym będzie on polegał?

PZMM to dokument, sporządzony zgodnie z wytycznymi unijnymi, który określa wizję, cel oraz plan działań ukierunkowany na zrównoważony i zintegrowany rozwój wszystkich środków transportu w Tarnowie. Przyjęcie tego planu  było obowiązkiem nałożonym przez Sejmik Województwa Małopolskiego, uchwałą w sprawie Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego. Pierwszy etap projektu zakłada ankietę on-line, która zostanie udostępniona dla mieszkańców, by na podstawie zebranych odpowiedzi przeanalizować zachowania transportowe, a w szczególności preferencje związane z przemieszczaniem się w naszym mieście. Otrzymane opinie dotyczące systemu transportowego i mobilności w mieście oraz wynikające z tego faktu problemy, potrzeb i oczekiwania będą brane pod uwagę dalszych rozwiązań komunikacyjnych.

Ankieta dostępna TUTAJ składa się z 18 pytań i jest w pełni anonimowa – zachęcamy zainteresowanych do jej wypełnienia.

W kolejnych etapach Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej przewiduje się: konsultacje społeczne i spotkania warsztatowe z mieszkańcami Tarnowa, na których prowadzone będzie dyskusja w związku z mobilnością i systemem transportowym miasta, oraz zagospodarowaniem przestrzennym.

Więcej informacji uzyskać można pod adresem: office@viavistula.pl oraz na fanpage SUMP Tarnów.

źródło/www.tarnow.pl