Odkrycie przy kamienicy na ul. Brama Pilzneńska 4.

Nasz Tarnów skrywa w sobie wiele historycznych zagadek, które czasem pojawiają się bardzo niespodziewanie. Takie właśnie odkrycie dokonało się w ubiegłym tygodniu w czasie prowadzonych prac remontowych obok budynku znajdującym się przy ul. Brama Pilzneńska 4, gdzie podczas wykopów odsłonięto fragment mostu pochodzący z lat dwudziestych XVI wieku, czyli z czasów hetmana Jana Tarnowskiego. 

Oczywiście to niecodzienne odkrycie musiało zostać zbadane. Jak mówi archeolog, Eligiusz Dworaczyński- Prowadzona tam inwestycja wymagała odkopania fundamentów, tak aby zrobić izolację. W momencie, gdy zaczęto kopać, odsłonił się jeden filar mostu, następnie sklepienie i drugi filar. Nie mam żadnych wątpliwości, że jest to most z czasów hetmana Jana Tarnowskiego, widać bowiem te same materiały i tę samą rękę budowniczego, co w przypadku arsenału na zamku na Górze św. Marcina czy fragmentów murów odkrytych na placu Morawskiego. Dla naszego miasta jest to historyczny powrót do przeszłości i sensacyjna sprawa, która wyjaśniła naocznie jak wyglądało ostatecznie przedbramie Bramy Pilzneńskiej. Do opinii tej przychyla się p.o. kierownika delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Andrzej Szpunar – Jest to bardzo niecodzienne odkrycie. Nikt nie spodziewał się, że coś takiego zastaniemy.

Z historii…..

Brama Pilzneńska była jedną z dwóch głównych bram dawnego Tarnowa i powstała zapewne niedługo po założeniu miasta. Znajdowała się w kilkukondygnacyjnej, murowanej z cegły baszcie, do której prowadził most zwodzony przerzucony nad fosą. Posiadała wrota a po prawej stronie furtę dla pieszych. Wewnątrz bramy – jak podają niektóre źródła znajdował się obraz Matki Bożej. Krzysztof Moskal, tarnowski historyk opisuję, że nad przejazdem bramnym była izba mieszkalna przeznaczona dla bramnego, ale zajmował ją oskarżyciel miejski. Przypomina on również, że przez Bramę Pilzneńską, 31 lipca 1772 roku pierwszy raz wkroczyły do Tarnowa wojska austriackie. Z kolei przed 1796 rokiem bramę rozebraną, a fosa przed nią zasypana. W jej miejscu pojawiły się domy – obecnie stoi tu kamienica (dawniej mieścił się tu internat Zespołu Szkół Plastycznych).

źródło/www.tarnow.pl