Obwodnica zatwierdzona.

W dniu wczorajszym zaplanowana była nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tarnowa, której jedynym punktem miało być wystosowanie przez radnych apelu do premiera w sprawie umieszczenia Tarnowa na liście 100 obwodnic do budowy. Ponieważ postulat ten został wcześniej spełniony, prezydent Roman Ciepiela zwrócił się do przewodniczącego rady Jakuba Kwaśnego o odwołanie sesji.

Zaplanowana na środę nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tarnowa miała za cel wystosowanie przez radnych oficjalnego apelu do premiera Mateusza Morawieckiego o umieszczenie Tarnowa na liście 100 obwodnic, które rząd planuje do budowy na najbliższe lata. Według wcześniejszych informacji lista taka miała być oficjalnie przedstawiona 23 lutego, w 100 dni od utworzenia nowego rządu, jednak okazało się, iż listę ogłosił minister infrastruktury podczas specjalnie zwołanej w minioną sobotę konferencji prasowej, w trakcie której poinformowano, iż na liście znalazła się wschodnia obwodnica Tarnowa. W tej sytuacji apel radnych nie był już potrzebny, toteż prezydent Roman Ciepiela zwrócił się do przewodniczącego rady Jakuba Kwaśnego o odwołanie sesji.

– W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Infrastruktury programu budowy 100 obwodnic z uwzględnieniem wschodniej obwodnicy Tarnowa uznałem, iż nie ma przesłanek, aby uchwalać apel w tej sprawie, więc wycofałem swój wniosek o zwołanie i przeprowadzenie sesji rady uznając, iż postulat zawarty w projekcie uchwały został spełniony. Formalne pismo w tej sprawie wpłynęło do kancelarii Rady Miejskiej – mówi prezydent i dodaje, że dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w skuteczne popieranie idei budowy obwodnicy.

Przypomnijmy, iż wpisanie na rządową listę planowanej do budowy od blisko 12 lat wschodniej obwodnicy Tarnowa oznacza, że inwestycja zostanie zrealizowana. W przypadku Tarnowa przetarg na inwestycję miałby zostać ogłoszony w drugiej połowie 2021 roku, w tymże roku ruszyć mają pierwsze prace. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Inwestycje będą finansowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do KFD wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek, głównie od międzynarodowych instytucji finansowych oraz z obligacji. Konto to zasilają ponadto wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Istotnym źródłem wpływów do KFD będą również środki UE.