Nowe PSZOK-i.

Od kilku tygodni działają nowe PSZOK-i, czyli punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych przy ulicach Kąpielowej i Komunalnej. Na ten projekt i ich budowę PUK pozyskał dotacje unijne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3 mln 650 tys. zł. Całkowity koszt wynosi prawie 7,2 mln zł.

Jest to największa i najważniejsza z inwestycji proekologicznych realizowanych w Tarnowie w ostatnich latach. Nowe punkty, które powstały, mają po pół hektara powierzchni, są więc dużo większe, niż poprzednie. Posiadają także duże najazdowe rampy wyładunkowe, aby ułatwić mieszkańcom wyładunek posegregowanych odpadów. Z kolei pod rampą znajdują się pomieszczenia służące do obsługi punktu, m.in. do przechowywania narzędzi i magazynowania odpadów wrażliwych na warunki atmosferyczne.

Zasadniczym celem PSZOK-ów jest zbieranie posegregowanych odpadów nadających się do odzysku, takich jak: plastik, szkło, metal, papier, gruz, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone oraz odpadów niebezpiecznych, jak np. zużyty sprzęt elektryczny, chemikalia, oleje, termometry rtęciowe. Posegregowane odpady mieszkańcy Tarnowa oraz gminy Tarnów mogą dostarczać bezpłatnie w ramach opłaty uiszczanej za wywóz śmieci.

W ramach PSZOK planowane jest także uruchomienie punktu wymiany rzeczy używanych. Można tam będzie zostawić niepotrzebne, ale będące w dobrym stanie, wyposażenie gospodarstwa domowego, np.: meble, sprzęt sportowo-rekreacyjny, zabawki, wyroby ceramiczne lub szklane, itp.

PSZOK-i działają od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00, a w soboty 7.00-15.00.

źródło/www.tarnow.pl