Nowe inwestycje przy ulicy Hodowlanej?

Tarnowska Spółdzielnia Spożywców planuje duże inwestycje na swoich terenach, znajdujących się przy ul. Hodowlanej, które mogą spowodować zwiększenie natężenia ruchu w okolicach handlowego centrum, lubianego i często odwiedzanego przez tarnowian. Z tego też powodu przedstawiciele TSS spotkali się z prezydentem Romanem Ciepielą i miejskimi urzędnikami Zarządu Dróg i Komunikacji w Urzędzie Miasta by porozmawiać o usprawnieniu ruchu w tamtych rejonach miasta.

Duży obiekt handlowy o powierzchni kilku tys. m kw., jest jednym z poważnych planów inwestycyjnych Tarnowskiej Spółdzielni Spożywców jaki ma powstać w najbliższych pięciu latach na działkach znajdujących się przy ulicy Hodowlanej. Już w tym roku powstaną projekty, jak zapowiada prezes TSS pan Sławomir Łaciak. Wiadomym jest, że w godzinach szczytu i w przypadku lewoskrętów – czas wyjazdów z ul. Hodowlanej i przemieszczania się ulicami Mościckiego i Wyszyńskiego jest zdecydowanie utrudnione i często powoduje tworzenie się korków oraz dłuższych postojów. Jeszcze jakiś czas temu planowano budowę ronda turbinowego, na skrzyżowaniu Hodowlanej z Mościckiego ale koncepcja spotkała się z protestami okolicznych mieszkańców. W tej sprawie nie udało się także porozumieć w sprawie gruntów, dlatego radni wycofali pieniądze z budżetu przeznaczone na budowę ronda. Jedynym rozwiązaniem jakie zaakceptowano jest zainstalowanie sygnalizacji świetlnej, która ma zapewnić bezpieczeństwo w ruchu drogowym i umożliwić kierowcom łatwiejszy i szybszy skręt lewo z każdego kierunku. Warto zaznaczyć, że zjazd do centrum handlowego, jaki zaprojektowano ma mieć lepszą przepustowość i zachować płynność w ruchu.