Nowe inwestycje drogowe przy Krakowskiej.

Dwa ronda w rejonie dawnego „Owintaru” oraz przejście podziemne pod ulicą Sikorskiego w ciągu ul. Kościuszki – to nowe zaplanowane zmiany w okolicach ulicy Krakowskiej. Wydane są już zezwolenia na realizację inwestycji drogowych, jak również ku końcowi jest przygotowanie projektów wykonawczych.

Jak mowi sam dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie, Artur Michałek – Te inwestycje będą kolejnym lecz najważniejszym elementem modernizacji układu komunikacyjnego w tej części miasta. Realizujemy ją systematycznie, od kilku lat. Chronologia działań jest dobrze przemyślana i logicznie zaplanowana. Modernizacje i rozbudowy dotyczą ulic w centrum miasta, więc muszą być prowadzone tak, by w jak najmniejszym stopniu utrudniać ruch i zapewniać dostępność komunikacyjną tych obszarów. Poza tym są to kosztowne zadania, na które pozyskujemy pieniądze także spoza budżetu miasta. Dlatego kolejność inwestycji musi współgrać z harmonogramem wypłat transz dofinansowania. Podobnie zresztą jak w przypadku innych tego typu zadań. Braliśmy pod uwagę różne rozwiązania, analizowaliśmy je i konsultowaliśmy z ekspertami z zakresu inżynierii ruchu drogowego. Ta koncepcja wydaje się być optymalna. Staramy się planować inwestycje tak, by dobrze się sprawdzały nie tylko dziś, ale także w przyszłości.

W rejonie „Owintaru” prace będą realizowane dwuetapowo. W pierwszym zaplanowano budowę ronda turbinowego na skrzyżowaniu ulic: Narutowicza – Krakowska – Sikorskiego. Konieczna będzie również przebudowa fragmentów ulic prowadzących do ronda: Narutowicza, Krakowskiej (do Krasińskiego na wschodzie i do Ujejskiego na zachodzie) oraz Sikorskiego, gdzie w miejscu obecnego przejścia dla pieszych, zostanie wybudowane oczekiwane przejście podziemne, dodatkowo wyposażone w windy. W drugim etapie (dalszej perspektywie) powstanie kolejne rondo turbinowe – na skrzyżowaniu ulic Narutowicza i Bandrowskiego. Gdy inwestycje będą gotowe, zostaną połączone ze zmodernizowaną ulicą Krakowską oraz gruntownie przebudowanymi ulicami Sikorskiego i Szkotnik. Nowo przebudowane ulice zostaną wyposażone w ścieżki rowerowe. Natomiast w efekcie wyznaczenia zaplanowanych buss-pasów zostaną przygotowane warunki dla komunikacji zbiorowej.

www.tarnow.pl