Na osiedlu Westerplatte powstanie platforma widokowa

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku, za sprawą planowanej inwestycji krajobraz Tarnowa zyska nowy wygląd. Wzbogaci go wieża widokowa o wysokości 19 metrów, zlokalizowana w północno-wschodniej części parku znajdującego się na osiedlu Westerplatte. Urząd Miasta właśnie rozpisał przetarg na wykonanie robót budowlanych w tym zakresie. Termin składania ofert mija 24 czerwca o godz. 11.00.

Konstrukcja zostanie zbudowana według projektu tarnowskiej firmy VIA Projekt, której dziełem było między innymi stworzenie koncepcji budowy węzła przesiadkowego Park and Ride, remontu ulicy Bandrowskiego, czy też wykonania alejek w Parku Westerplatte.

Zgodnie z informacją Urzędu, przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na:
1. budowie platformy widokowej o nawierzchni betonowej,
2. budowie muru oporowego,
3. budowie nasypów, kształtowaniu i humusowaniu skarp,
4. dostawie i montażu ławek,
5. dostawie i montażu kosza na śmieci,
6. uporządkowaniu terenu budowy,
7. wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 5-letniej rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia oraz minimum 2-letniej gwarancji jakości. Wydłużenie tych okresów będzie jednak stanowiło dodatkowy atut złożonej oferty. Przy wyborze zwycięzcy postępowania, magistrat weźmie pod uwagę nie tylko zaproponowaną cenę:
Cena ofertowa brutto – 60,00%
Rozszerzenie rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia – 30,00%
Gwarancja jakości na zamontowane elementy małej architektury (ławki, kosz na śmieci) – 10,00%

Jeśli w postępowaniu przetargowym uda się bez przeszkód wyłonić wykonawcę, platforma szybko stanie się elementem tarnowskiego pejzażu. Inwestycja musi zostać, bowiem skończona w terminie 75 dni od podpisania umowy.

Fot. wikimapia.org