Na Lwowskiej – bez opóźnień i zgodnie z planem.

Dobra pogoda sprzyja prowadzeniu prac modernizacyjnych na ulicy Lwowskiej w Tarnowie. Mimo wcześniejszych problemów z inną firmą wykonującą roboty drogowe, w końcu jest nadzieją, że największa część pierwszego etapu, czyli odcinek potoku Małochlebówka do wjazdu na teren Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza zostanie zrealizowany. 

Wykonawca dokonuje postępu prac zgodnie z harmonogramem i jednocześnie dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym nie ma żadnych opóźnień. Obecnie na rondzie Zesłańców Sybiru prowadzone są roboty przy części podziemnej, a po ich zakończeniu będzie można zająć się samym rondem i jego przebudową wraz z ustaleniem jego wielkości oraz wprowadzonego ruchu drogowego. Według ustaleń rondo ma być średnie i dwupasmowe, z pięcioma zjazdami, którego tarcza przesunięte zostanie w kierunku północno-wschodnim. Jednocześnie odbywa się budowa krawężników w okolicy cmentarza na Rzędzinie. Etap pierwszy przedsięwzięcia zakłada też budowę dwóch skrzyżowań z sygnalizacją i dwóch obszernych parkingów, mieszczących około 170 samochodów. 

Z kolei Zarząd Dróg i Komunikacji prowadzi uzyskanie pozwoleń i zgód na dalszą rozbudowę ulicy Lwowskiej, jednak procedury wymagają sporo czasu, tym bardziej, że kolejne etapy zakładają dość niekonwencjonalne rozwiązania. Jednym z nich jest budowa specjalnej kładki, podwieszonej pod mostem nad Wątokiem, na której pojawi się ścieżka rowerowa i chodniki. To pozwoli na uniknięcie konieczności zwężania drogi, a cała szerokość jezdni pozostała by wyłącznie dla przemieszczających się pojazdów. Natomiast piesi i rowerzyści będzie odseparowani od bliskości hałasu i płynnego ruchu. Pomysł ten jest w planach jako trzeci etap inwestycji. W drugim prowadzone będą roboty na skrzyżowaniu Lwowskiej z Karpacką i zamontowanie sygnalizacji świetlnej, oraz wprowadzenie wyniesionych krawężnikiem wysp. Obsługę sąsiadujących terenów poprawi wielofunkcyjny pas.

Jak podkreśla Prezydent Miasta, Roman Ciepiela – ulica Lwowska zyska nie tylko na nowoczesności, gdyż będzie objęta Inteligentnym Systemem Transportu, ale stanie się także bezpieczną i zieloną strefą, zarówno dla kierowców jak i spacerujących w jej okolicach mieszkańców. 

źródło inf./www.tarnow.pl