Młyn Szancera w rejestrze zabytków ?!

źródło: www.tarnow.net.pl

Smutna budowla, która niszczeje powinna zostać zabezpieczona, szczególnie gdy stanowi przykład architektury przemysłowej z XIX wieku. Według Wojewódzkiego Urządu Ochrony Zabytków  najwyższy czas zająć się pozostałościami Młyna Szancera – dlatego też wszczęto procedurę wpisania go do rejestru zabytków.

Młyn Szancera był niegdyś kompleksem w skład, którego wchodziły cztery obiekty: młyn zbożowy, kaszarnia, spichlerz oraz laboratorium przemysłowe. W czasie wojny został przejęty przez Niemców a po zakończeniu okupacji został znacjonalizowany i przestał działać wraz z upadkiem PRL-u. Następnie nieruchomość kupiło miasto aby stworzyć tam tzw. “Młyn Sztuki” z biblioteką, galerią, salą koncertową i konferencyjną – jednak z planów nic nie wyszło a budynek z działką sprzedano przedsiębiorcy Piotrowi Kudelskiemu. Obecnie budowla wciąż stoi i popada w ruinę. Konserwator wojewódzki uznał, że wpisanie obiektu do rejestru zabytków po pierwsze zmotywuje właściciela do ochrony i zabezpieczenia nieruchomości jak również ułatwi mu starania o dotacje zewnętrzne. Ponadto konserwator będzie miał kontrolę nad tym co zostanie tam wybudowane.