Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych są już jedną spółką.

Formalnie od piątku, 1 kwietnia br. MPGK i PUK stały się jedną spółką miejską. Władze Tarnowa starały się od kilku lat połączyć te dwa przedsiębiorstwa, których zakres działalności był w dużej mierze zbliżony.

Przygotowania nad koncepcją utworzenia z Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Prace jednej firmy były realizowane powoli, sprawy nabrały tempa w momencie mianowania Mariusza Burnóga prezesem obydwu spółek. Rezultaty dały także rozmowy prezydenta miasta Romana Ciepieli z reprezentującymi pracowników spółek organizacjami związkowymi, co zaowocowało oficjalnym porozumieniem dotyczącym kwestii pracowniczych po połączeniu. Ostatecznie 25 listopada ubiegłego roku decyzję o połączeniu spółek podjęli tarnowscy radni. Nowa firma działa pod nazwą MPGK i jest spółką z o.o., zajmuje się zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych w sposób selektywny tj.: bioodpadów, odpadów wielkogabarytowych, a także frakcji zawierających surowce wtórne. Odbiera ona również śmieci od mieszkańców, zarządza gminnym składowiskiem odpadów, prowadzi punkty selektywnej zbiórki odpadów, ma obowiązek letniego i zimowego utrzymania ulic i placów, utrzymania czystości na terenach miejskich, wykonuje roboty drogowe, prowadzi azyl dla zwierząt. Kapitał zakładowy nowej spółki po połączeniu wynosi blisko 36 mln zł, gdzie pracuje obecnie 260 osób.

Prezes Mariusz Burnóg podkreśla– Obecnie dobiegają końca prace przy budowie nowej kompostowni odpadów, oddane już do użytku zostały nowoczesne punkty segregacji odpadów, a w planach mamy budowę kompleksowej, w pełni zautomatyzowanej sortowni odpadów selektywnie zebranych. Inwestycja nie tylko przyczyni się do poprawy warunków pracy, a nade wszystko wpłynie na poprawę efektywności i zwiększenie poziomu odzysku surowców wtórnych. Prowadzimy też wymianę pojazdów na jednostki ekologiczne, zasilane sprężonym gazem CNG, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza w naszym mieście.

źródło/www.tarnow.pl