Miasto da pieniądze na wymianę ogrzewania

Na jednym ze swoich ostatnich posiedzeń Rada Miejska Tarnowa uchwaliła zasady dofinansowania działań proekologicznych, w tym tych, które mają poprawić czystość tarnowskiego powietrza. W związku z tym 23 kwietnia rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji dla mieszkańców chcących wymienić system ogrzewania z węglowego na ekologiczny i zwiększyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Uchwała tarnowskich radnych, wraz z regulaminem udzielania dotacji z miejskiego budżetu na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania oraz zakupem i montażem mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, znacznie rozszerza dotychczasową pomoc miasta w tym zakresie. Na zastąpienie ogrzewania węglowego i zainstalowanie nowego ekologicznego źródła ciepła maksymalna dotacja może wynieść 5000 zł; na zainstalowanie słonecznego systemu grzewczego (paneli słonecznych) do ogrzewania wody dotacja może wynieść maksymalnie 4000 zł; na zainstalowanie systemu (ogniwa) fotowoltaicznego do produkcji energii elektrycznej można otrzymać dotację do 6000 zł.

Po raz pierwszy w Tarnowie dofinansowania obejmują panele fotowoltaiczne służące do wytwarzania energii elektrycznej. Warunkiem skorzystania z dotacji jest m.in. nieprowadzenie działalności gospodarczej w nieruchomości, gdzie mają być montowane odnawialne źródła energii, posiadanie ogrzewania ekologicznego (nie na paliwo stałe), dach, na którym instalowane będą urządzenia nie może zwierać elementów azbestowych.

Już od kilkunastu lat władze miejskie Tarnowa starają się zmniejszyć emisję zanieczyszczeń i dofinansowują mieszkańcom wymianę pieców węglowych na gazowe lub elektryczne oraz instalowanie kolektorów słonecznych. Na tym nie koniec, bowiem ułatwia się również podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, dzieci czemu można korzystać z centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody. Do końca ubiegłego roku wydano na takie działania ponad 1,5 mln złotych, dzięki czemu zlikwidowanych zostało około tysiąca pieców węglowych. Planuje się, że do 2023 roku wymienionych zostanie 2 800 pieców. Plany są realne, bowiem od kilku lat wzrasta zainteresowanie tarnowian wymianą starych systemów grzewczych na nowe, ekologiczne.

Inf. Wydział Komunikacji Społecznej UMT