Koniec remontu wiaduktu na Al. Tarnowskich?

Od kilkunastu lat remont wiaduktu na Al. Tarnowskich utrudniał przejazd mieszkańcom oraz kierowcom w Tarnowie.

Nowy termin na zakończenie prac planowany jest na koniec czerwca, dzięki temu wielu z nas zyska bezpieczną przestrzeń, a kierujący pojazdami bezkolizyjny przejazd pod torami kolejowymi.

Dla pieszych zostaną ułożone 2 dwumetrowe chodniki.

Została zakończona budowa specjalistycznej izolacji przeciwwodnej, która ma chronić przed wodami gruntownymi dzięki temu prace zostały wznowione.

Obecnie trwają prace związane z kanalizacją deszczową, następnie zostaną podjęte prace brukarskie, a na sam koniec budowa drogi.