Konferencja prasowa – Muzeum Okręgowe w Tarnowie!

Podczas poniedziałkowej (14.09) konferencji prasowej odbywającej się o godzinie 10.00 w siedzibie Muzeum Okręgowego w Tarnowie, prowadzono rozmowy na temat realizacji cyklicznych imprez, których organizatorem jest instytucja. Z racji panującej epidemii wiele wydarzeń i wystaw zostało zdegradowanych i przeniesionych na inny termin. W najbliższym czasie odbędzie się min. Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów oraz Rosz Haszana Do Simchat Tora, czyli wielkie, żydowskie święto. Obie uroczystości chcą wspierać i przypominać kulturę i historię mniejszości narodowych jakie występowały i występują na terenie naszego miasta. 

XXI MIĘDZYNARODOWY TABOR PAMIĘCI ROMÓW 25 – 27 września 2020r. 

Organizatorzy : Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie, Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Wydarzenie organizowane od 1996 roku, to jedyny tego typu projekt, który ma na celu:

 • integrację Romów poprzez odwołanie się do mitu wędrówki,
 • edukację historyczną i kulturalną dzieci oraz młodzieży romskiej,
 • wykorzystanie pozytywnego stereotypu Romów (kolorowych wędrowców) – do zmiany negatywnego wizerunku Romów,
 • pokazywanie symboli romskich uznanych przez instytucję międzynarodowe, między innymi hymn lub flaga.

Idea ta służy świadomej budowie lub ulepszenie narodowej tożsamości Romów, poczucia więzi z historią (międzyplemiennych). Założyciele uznali, że dawna wersja TABORU – jako wędrownej grupy Romów i nie tylko, koczujących pod namiotami – z biegiem czasu stała się nieco anachroniczna. Od poprzedniego roku TABOR polega na spotkaniach naukowców polskich i zagranicznych, którzy debatują na temat aktualnych trendów w romologii oraz sytuacji Romów na terenie Europy. W roku 2020 jest zaplanowany następujący plan wydarzeń :

 1. Andrzej Grzymała-Kazłowski – Moja kolekcja romska.
 2. prof. Barbara Wegiel i dr. Magdalena Poraj-Weder – Postawy wobec chorób i leczenia oraz zdrowego trybu życia w grupie Lovarów ze Szczecina.
 3. Ewa Kocój – Kolekcja romska Pawła Lechowskiego.
 4. .Barbara Prądzyńska – Teatr społeczny – spektakl z udziałem Romów Fundacji Art. Junction
 5. ”Byli kowale byli”, film w reżyserii Moniki Szewczyk (dyskusja).
 6. dr. Magda Szostakowska – Program romski – blaski i cienie. Główne wnioski z ewaluacji
 7. dr. Michał Garapich & Elżbieta Mirga, Sonia Styrkacz, Monika Szewczyk – ,,Jak zwierzęta w zoo’’ – o dekolonizację naukowego dyskursu o Romach w Polsce.
 8. Magda Machowska, Emilia Kledzik – Papusza. W poszukiwaniu spuścizny romskiej poetki
 9. prof. Marcel Courthiade – Inwazja czy wolna migracja. Polityczne uwarunkowania romskich migracji w ramach UE.
 10. Adam Bartosz – Romini czy Romka. Dylemat językowy?
 11. Natalia Gancarz, Adam Bartosz – Nowa ekspozycja romska w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie.
 12. Natalia Gancarz – Na bister/Nie zapomnij. Podsumowanie europejskiego projektu badawczego.

WAŻNE INFORMACJE:

Miejscem wystąpień będzie Restauracja ,,Stara Łaźnia” przy Placu Więźniów KL Auschwitz 1. Zaplanowany jest również tradycyjny przejazd przez miasto grupy Romów, muzealnego cygańskiego wozu, kapeli cygańskiej, a także autobusowy przejazd uczestników Taboru wydeptanym już przez lata wędrówki Małopolskim Szlakiem Martyrologii Romów.

UWAGA: Pandemia COVID-19 udaremniła wydarzenia oraz wystawy organizowane przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Pomimo tego zachodzą wszelkie starania, by prowadzić cykliczne imprezy w ramach działalności tej instytucji.

KONFERENCJA PRASOWA – WIELKIE  ŚWIĘTO ŻYDOWSKIE: ROSZ HASZANA DO SIMCHAT TORA 2-11 października 2020r. 

Dni Pamięci Żydów Galicyjskich zostały zorganizowane w innej formie, niż zazwyczaj, z powodu pandemii koronawirusa. Po czerwcowych, jednodniowych, obchodach na cmentarzu żydowskim zapraszamy na Święto Szałasów. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 2 do 11 października na Placu pod Bimą. W piątek, 18 września, o zachodzie słońca, zgodnie z tradycją żydowską rozpocznie się nowy 5781 rok (Rosz Haszana), liczony od stworzenia świata. Tym samym wejdziemy w cykl ważnych świąt żydowskich, które będą trwać do Simchat Tora – święta zamykającego w dniu 11 października Święta Sukkot.

Organizator wydarzenia, czyli Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej, wspólnie z tarnowskim Muzeum Okręgowym przypominają co roku o obyczajach związanych z tymi świętami. W tym roku cały cykl jest otwarty dla każdego zainteresowanego w różnym wieku, pokaże nie tylko aspekty religijne tych świąt czy specyficzne obyczaje, ale też smaki żydowskiej kuchni, sztukę i muzykę oraz ciekawe opowieści i objaśnienia obrzędów. Wszystko będzie miało miejsce w pobliżu przedwojennego centrum żydowskiego życia duchowego i obyczajowego tarnowskich Żydów – czyli na Placu pod Bimą pozostałą z Synagogi Starej. Jedną z atrakcji będzie wspólne budowanie szałasu – świątecznej sukki, opowieści Magdy M. Bartosz o znaczeniu i tradycji świąt Rosz Haszana oraz Jom Kipur, warsztaty pisania po hebrajsku, a także tworzenie noworocznych dekoracji. Całość, w niedzielę 11 października, zakończy koncert muzyki żydowskiej.

Osoby chcące wesprzeć renowację tarnowskiego cmentarza żydowskiego, będą mogły wziąć udział w kiermaszu książek przy siedzibie Komitetu przy Placu Rybnym.

źródło fot. /www.muzeum.tarnow.pl