Jesienią w Tarnowie będzie gotowa nowa Strefa Aktywności Gospodarczej

Na listopad planowane jest zakończenie prac, związanych z tworzeniem w Tarnowie kolejnej Strefy Aktywności Gospodarczej, SAG „Piaskówka”. Jak informuje „Raport o stanie miasta”, leżąca po sąsiedzku SAG „Komunalna”ma być gotowa wiosną przyszłego roku.

Utworzenie i późniejsza działalność Strefy Aktywności Gospodarczej „Piaskówka – Komunalna” ma na celu zwiększenie potencjału gospodarczego Tarnowa poprzez stworzenie nowych terenów inwestycyjnych. Wartość projektu przekracza 11,5 miliona złotych, dofinansowanie unijne wynosi ponad 7,4 miliona.

Obecnie w Tarnowie funkcjonują trzy Strefy Aktywności Gospodarczej. To Park Przemysłowy „Mechaniczne”, Zielony Park Przemysłowy „Kryształowy”, Park Przemysłowy „Czysta I” i „Czysta II” oraz Inkubator Przedsiębiorczości. Łącznie prowadzi w nich działalność ponad 50 podmiotów gospodarczych, reprezentujących branże: budowlaną, przetwórstwa drzewnego, konstrukcji stalowych, usługową, przetwórstwa metali, elektryczną, spożywczą, logistyczną, chemiczną, przetwórstwa tworzyw sztucznych, poligraficzną, informatyczną, automatyki i mechatroniki.

Powierzchnia całkowita SAG„Piaskówka” to blisko 6 hektarów. Znajdujące się w jej obrębie działki inwestycyjne liczą blisko 4,8 hektara. SAG „Komunalna” ma blisko 13 hektarów, z czego działki inwestycyjne zajmują ponad 12. W ramach tworzenia SAG „Piaskówka – Komunalna” powstaje infrastruktura drogowa i sieciowa. Efektem realizacji projektu będą dwa nowe, w pełni uzbrojone obszary dla działalności gospodarczej o łącznej powierzchni około 19 hektarów, atrakcyjne dla inwestorów również ze względu na skomunikowanie z autostradą A4. Zakres inwestycji w obu przypadkach obejmuje uzbrojenie w niezbędne media oraz budowę układu drogowego, który zostanie włączony do systemu z dróg miejskich. Przy nowych drogach w strefach powstaną chodniki, odwodnienia do zbiorników retencyjnych, zjazdy do działek inwestycyjnych i oświetlenie. SAG – i będą również wyposażone w sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz kanały technologiczne do przewodów zasilających w energię elektryczną, gaz i teletechnikę. Planowany termin realizacji SAG „Piaskówka” przewidziany jest na listopad tego roku, natomiast zakończenie prac przy SAG „Komunalna” zaplanowano na maj 2020 roku. W „Raporcie o stanie miasta” znajdujemy również informację, że w minionym roku na inwestycję wydatkowano ponad 750 tysięcy złotych. Zakres zadania obejmował wykonanie drogi łączącej ulicę Kochanowskiego z ulicę Warsztatową oraz budowę wiaduktu nad tą drogą. W roku 2018 wykonano prace wykończeniowe, takie jak położenie wierzchniej warstwy drogi, oznakowanie oraz prace wykończeniowe przy wiadukcie.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na Lata 2014-2020, 3. Oś priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej, Poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej.

Inf. Wydział Komunikacji Społecznej UMT