Filologia Romańska jedynie na PWSZ w Tarnowie.

Czy wiedziałeś, że Państwowa Szkoła Zawodowa w Tarnowie jest jedyną uczelnią w Polsce, na której, w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym, można studiować filologię romańską?  

Jak informują dydaktycy, potrafią oni nauczyć danego języka każdego amatora od samych podstaw. Nasi studenci myślą bardzo przyszłościowo, dlatego, gdy zdecydują się na studiowanie tego kierunku, z czasem wybierają specjalizację języka francuskiego z językiem angielskim dla potrzeb zawodowych. Mało tego, oprócz nauki praktycznej języka francuskiego, są również między innymi zajęcia z  literatury, kultury oraz historii, które dają możliwość lepszego zrozumienia dziedzictwa kulturowego krajów języka francuskiego jak i samej  Francji. Nie brakuje również studentów, którzy w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy,  dzięki Uczelni nawiązują współpracę z wieloma interesariuszami zewnętrznymi, odbywają praktykę zawodową lub płatny staż.

Jak każdy dobrze wie, Francja jest potęgą ekonomiczną oraz  jednym z największych inwestorów zagranicznych w Polsce. Już podczas studiowania jest okazja do spotkań z przedstawicielami francuskich przedsiębiorstw, firm outsourcingowych i konsultingowych w Polsce. Ogromnym atutem jest sprawne posługiwanie się językiem francuskim używanym w kontekście zawodowym i komunikowanie w języku angielskim. Przyszli  pracodawcy bardzo zwracają na to uwagę.

Patrząc na niesamowite postępy podopiecznych PWSZ, którzy bez żadnych problemów odbywają przeróżne  rozmowy kwalifikacyjne w po francusku, a następnie znajdują pracę w przedsiębiorstwach francuskich i polskich, można stwierdzić śmiało, że francuski jest językiem przyszłości. Jest głównym czynnikiem inwestycyjnym oraz językiem używanym w wielu ważnych organizacjach,  wciąż obecnym na wszystkich kontynentach świata.

Nabór na studia w tarnowskiej PWSZ trwa. Więcej  informacje znaleźć można na stronie: kandydat.pwsztar.edu.pl (https://kandydat.pwsztar.edu.pl) lub pod numerem 14 6316 666, mail: rekrutacja@pwsztar.edu.pl

Rekrutacja trwa  do 18 sierpnia 2020 r.

OFERTA EDUKACYJNA Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie: obejmuje studia: licencjackie, inżynierskie, magisterskie na wielu kierunkach.

www.pwsztar.edu.pl