Centrum Usług Społecznych w Tarnowie w nowej siedzibie.

Od poniedziałku, 1 sierpnia CUS, czyli Centrum Usług Społecznych rozpoczyna prace w budynku przy ul. Brodzińskiego 14, gdzie mieszkańcy Tarnowa będą mogli większość spraw socjalnych i społecznych załatwić w jednym miejscu w systemie kolejkowym. 

W Centrum Usług Społecznych funkcjonujący system ma usprawnić czas oczekiwania przy załatwieniu spraw, gdyż klient będzie wiedział, ile czasu zajmą mu formalności. W Biurze Obsługi Klienta prowadzona będzie m.in. obsługa spraw dotyczących:

 • Karty Dużej Rodziny,
 • Karty Tarnowskiej Rodziny,
 • Karty Tarnowskiego Seniora. 
 • zasiłki rodzinne z dodatkami,
 • dodatki mieszkaniowe, 
 • zasiłki pielęgnacyjne,
 • świadczenia pielęgnacyjne
 • i specjalne zasiłki opiekuńcze.

W sprawach związanych ze zdrowiem i rehabilitacja będzie można uzyskać dofinansowanie ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych do:

 • uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • likwidacji barier architektonicznych,
 • oraz programów „Aktywny Samorząd” Moduł I i II i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Załatwiane będą tam również sprawy w zakresie:

 • programów polityki zdrowotnej,
 • profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 • poradnictwo specjalistyczne
 • i terapia rodzin.

Punkt informacji ds. usług społecznych będzie natomiast zajmował się sprawami obsługi osobistej i telefonicznej zgłaszających się mieszkańców miasta, przekazywaniem informacji o ofercie Centrum (w tym w szczególności o usługach społecznych), kierowaniem osób do właściwych komórek organizacyjnych, przekazywaniem zainteresowanym informacji na temat innych funkcjonujących w Tarnowie instytucji, w których można uzyskać wsparcie, a także rozpoznaniem potrzeb i oczekiwań zgłaszających się tarnowian.

Centrum Usług Społecznych czynne będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Pracownicy socjalni z rejonów 1, 2 i 4, od 1 sierpnia przyjmować będą również przy ul. Matki Bożej Fatimskiej 9.

www.tarnow.pl