Będzie bezpieczniej w okolicach ulicy XVI Pułku Piechoty w Tarnowie.

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w okolicach ulicy XVI Pułku Piechoty oraz na skrzyżowaniu Piłsudskiego – Romanowicza – Na Łąkach. 

Na ulicy XVI Pułku Piechoty zaplanowano budowę ścieżki rowerowej i chodników, przejścia dla pieszych oraz przejazdu dla rowerów. Wprowadzone zostaną także oznaczenia ułatwiające bezpieczne poruszanie się osobom z dysfunkcjami wzroku. Koszt inwestycji to 600 tys. zł, dofinansowanie w ramach RFRD wyniesie prawie 500 tysięcy złotych.

Na skrzyżowaniu w sąsiedztwie Parku Strzeleckiego i terenów rekreacyjnych (Piłsudskiego, Romanowicza, Na Łąkach) zostanie wyznaczone nowe przejście dla pieszych, na północnym wlocie skrzyżowania, utworzona będzie  ścieżka rowerowa w kierunku Kantorii. W tym montaż dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych. To spowoduje zmianę organizacji ruchu, aby piesi i rowerzyści byli bardziej widoczni, a w efekcie bezpieczniejsi. Koszt prac oszacowano na 600 tys. zł, natomiast dofinansowanie opiewa na 400 tys. zł.

www.tarnow.pl