Bardzo słabe wyniki Grupy Azoty za 2018 rok. Zysk skurczył się o około 98%

Wczoraj Grupa Azoty opublikowała sprawozdanie ze swojej działalności za 2018 rok. Nie było to dobre 12 miesięcy dla tej firmy. Zysk netto spadł do 7,65 mln złotych, choć w 2017 roku wyniósł prawie 490 milionów. Przez 365 dni, które obejmuje raport, giełdowa wycena akcji Azotów stopniała o ponad połowę.

Grupa łącznie osiągnęła przychody prawie 10 miliardów złotych, jednak zysk brutto ze sprzedaży uległ wyraźnemu zmniejszeniu. Zaważyły na tym przede wszystkim wyniki za II i III kwartał. Stało się tak, głównie ze względu na znaczący wzrost kosztów funkcjonowania spółki. Ostatecznie zysk netto na jedną akcję wyniósł tylko 10 groszy, wobec 4,6 zł rok wcześniej.

Władze przedsiębiorstwa słabe wyniki tłumaczą czynnikami zewnętrznymi, zwłaszcza wzrostem cen gazu i praw do emisji CO2. W zeszłym roku mniej opłacalna była również produkcja nawozów sztucznych, czyli głównego produktu tarnowskich zakładów. Marża na tej działalności spadła z prawie 10% do 1,7%, czyli niemal do granicy rentowności. Lepiej poradziły sobie sektory chemii i tworzyw sztucznych.

Nie ukrywamy, że za nami trudny rok. Wzrost cen surowców uderzył w całą branżę chemiczną. Słabsze niż przewidywane na 2018 rok wyniki finansowe nie były w stanie podkopać solidnych fundamentów, na jakich opiera się Grupa. Udało się utrzymać w ryzach wskaźniki zadłużenia, bez naruszania kowenantów. Pomimo zewnętrznych perturbacji, Grupa konsekwentnie realizuje założenia strategiczne, aby i w przyszłości wychodzić z podobnych zawirowań obronną ręką – powiedział Paweł Łapiński, wiceprezes Grupy Azoty, odpowiedzialny za finanse Grupy.

Rok 2018 to również okres jednej z największych w historii Spółki akwizycji. Za niemal 1 mld zł Grupa przejęła spółkę Compo Expert, lidera rynku nawozów specjalistycznych o wysokiej wartości dodanej, którego sieć dystrybucji obejmuje Europę, Azję i Pacyfik, obie Ameryki i Afrykę Południową.

Równocześnie Grupa zaprezentowała szacunkowe wyniki za I kwartał 2019 roku, które tchnęły nieco optymizmu. Prognozowany zysk netto ma sięgnąć 323 mln złotych, czyli prawie 140 milionów więcej niż przed rokiem.

Fot. pixabay.com