690 lat Tarnowa.

źródło:www.tarnow.pl

7 marca 1330 roku nasze miasto otrzymało swoje prawa na podstawie dokumentu wystawionego przez kancelarię  króla Władysława Łokietka który przekazano Spicymirowi, wojewodzie krakowskiemu. Dzięki niemu wojewoda mógł lokować Tarnów, a jego organizacja opierała się na wzorze Krakowa, czyli prawie magdeburskim. Tarnów usytuowano na dominującym wzniesieniu po północnej stronie Wątoku, a jego centrum stanowił (tak jak dziś) prostokątny rynek otoczony zabudową z wybiegającymi ulicami. W środkowej części miasta powstaływtedy  drewniane elementy budowy jak: kramy, jatki piekarskie, szewskie czy sukiennicze, natomiast ratusz, wybudowano nieco później. Budynki mieszkalne początkowo powstawały z drewna, około XIV wieku. Z kolei rozwój Tarnowa oparty był na szlaku handlowym, przebiegającym z Niemiec na Ruś i krzyżującym się ze szlakiem z Węgier w stronę Bałtyku. Największy postęp przemysłowy w naszym mieście nastąpił w XVI wieku kiedy to dziedzicem został, hetman wielki koronny Jan Tarnowski, który był wspaniałym gospodarzem.

Z  tej okazji przez cały rok będziemy obchodzić 690 rocznicę lokacji miasta. Będą pojawiały się wystawy dedykowane historii Tarnowa, przygotowywane są konkursy wiedzy ale nie zabraknie też wydarzeń artystycznych.