Wybory już za 5 dni.

Do najbliższego piątku, do godziny 12 można w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa przy ulicy Nowej 4 składać wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. – Zaświadczenie umożliwia głosowanie w dowolnej miejscowości. Będzie potrzebne tym osobom, które są wpisane do spisu wyborców w Tarnowie, ale 13 października planują na przykład wyjazd z miasta. Gdyby wyjazd nie doszedł do skutku i pozostaniemy w miejscu zamieszkania, możemy z tym zaświadczeniem głosować w swoim macierzystym lokalu wyborczym – tłumaczy Robert Rogala, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Tarnowa. Przypominamy również, że dziś do godziny 15.30 można dopisywać się do spisu wyborców w Tarnowie.

Zaświadczenia o prawie do głosowania, dzięki którym można oddać głos w dowolnej obwodowej komisji wyborczej w kraju i za granicą są wydawane na podstawie dowodu osobistego. Można się po nie zgłaszać przy ulicy Nowej 4 codziennie w godzinach pracy urzędu, od 7.30 do 15.30, a w piątek 11 października, do godziny 12. Wnioski są przyjmowane w pokoju 128 przy ul. Nowej 4, na I piętrze. Można je również składać przez Internet, ale odbierać wyłącznie osobiście albo przez pełnomocnika. Dzięki zaświadczeniu o prawie do głosowania osoby uprawnione do udziału w wyborach, a wpisane do spisu wyborców w Tarnowie, będą mogły w niedzielę, 13 października, zagłosować poza „swoją” komisją wyborczą, w wybranym lokalu wyborczym na terenie miasta lub poza nim.

Dziś do 15.30 wyborcy, którzy zamieszkują stale bądź czasowo w Tarnowie albo osoby nigdzie niezamieszkałe, przebywająca na obszarze miasta Tarnowa mogą wnioskować o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta – Referat Spraw Obywatelskich, przy ul. Nowej 4, pok. nr 214, na II piętrze. Dopisanie do spisu dotyczy wyłącznie najbliższych wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

źródło : www.tarnow.pl