Wernisaż wystawy „Kowarskie Impresje” Teresy Szuszkiewicz-Spryszak

Teresa Szuszkiewicz-Spryszak – tarnowianka, absolwentka Liceum Technik Plastycznych w Tarnowie, w którym zdała maturę i uzyskała tytuł technika plastyk, ze specjalnością tkactwo artystyczne. Skończyła studia na PWSSP (obecnie ASP) we Wrocławiu, w 1972 roku i uzyskała dyplom na Wydziale  Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Po ukończeniu studiów wróciła do Tarnowa. W latach 1972-2004 uczyła malarstwa, rysunku i tkactwa w Liceum Plastycznym.

10 grudnia o godz.18.00 w Muzeum Okręgowym w Tarnowie odbyła się wystawa prac Teresy Szuszkiewicz-Spryszak  pod tytułem „Kowarskie Impresje”. Można było na niej obejrzeć dorobek artystki z kilku ostatnich lat. Było to ostatnie wydarzenie z cyklu „Tarnowscy Artyści w Galerii Muzealnej”.

Spotkanie otworzyła główna promotor wydarzenia – Bożena Szczupak, która podziękowała wszystkim gościom za przybycie. Również i nie obyło się bez kilku słów od autorki zgromadzonych dzieł. Artystka powiedziała w skrócie o tematach prac oraz o okolicznościach, w jakich one  powstawały.

Technika jaką posługuje się pani Teresa zwana jest przez nią samą techniką mieszaną, ponieważ powstaje ona przy wykorzystaniu wielu różnych metod, m.in. haft, tkanie, zaciąganie węzłów czy dodawanie osobnych splotów.

Pani Teresa często tworzyła w towarzystwie znajomej artystki z Lwowa Zofii Burak, której to dedykowała jedną ze swoich prac.

Prace Teresy Szuszkiewicz-Spryszak są dziełami niemałej rangi o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia m.in. Nagroda Pracowników Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze (2016) czy Wyróżnienie – Wystawa tkaniny – Kowary (2017).

Magdalena Stanula