Remont ulicy Lwowskiej zgodnie z planem.

Modernizacja ulicy Lwowskiej idzie zgodnie z założonym harmonogramem prac, a jej przebudowa jest jedną z najważniejszych i największych inwestycji naszego miasta. Obecnie realizowane są roboty drogi na odcinku od potoku Małochlebówka do wjazdu do szpitala im. św. Łukasza, czyli wykonywaniem nawierzchni jezdni po północnej stronie.

Zrobiono już parking przy cmentarzu i kanalizację deszczową oraz sanitarną. Dobiegają końca również prace związane z budową otwartego zbiornika retencyjnego i w najbliższym czasie staną bariery zabezpieczające przy zbiorniku. Trwają jednocześnie przymiarki do wykonania obejścia drogowego przy moście, który umożliwi utrzymanie płynnego ruchu. Na przełomie dwóch najbliższych miesięcy a więc kwietnia i maja planowane jest, aby zmienić ruch i przełożyć go na jezdnię północną, co da możliwość przebudowy jezdni po stronie południowej.
Zakończenie wszystkich robót planowane jest według terminarza na przełomie III i IV kwartału 2022 roku. Koszt aktualnych robót w I etapie modernizacji Lwowskiej to ponad 20 milionów złotych, a znaczna jej część pokrywana  jest spoza budżetu miasta, gdyż uzyskano na nie dofinansowanie.

Choć utrudnienia w postaci korków i tak występują podczas prowadzonego remontu w godzinach szczytu – warto zaznaczyć, że ulica Lwowska zyska nie tylko nowy, estetyczny wygląd ale znaczenie ułatwi, przemieszczanie się na tym odcinku miasta. Powstanie dwujezdniowa ulica, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach, na którym stanie Rondo Zesłańców Sybiru (również będzie dwupasmowe). Po południowej części zbudowany będzie chodnik, a po północnej – ciąg pieszo-rowerowy – obie jezdnie oddzieli pasmo zieleni. Dodatkowo mają pojawić się także parkingi dla 170 miejsc postojowych. Kolejne etapy remontu już są rozplanowane i przygotowywane.

źródło/www.tarnow.pl