Poetycki Underground doczekał się tomiku

Poetycki Underground – pewnie wielu w Tarnowie słyszało o tym wydarzeniu, choć istnieje zaledwie trzy lata. Zapoczątkowali je dwaj byli studenci I stopnia studiów filologii polskiej z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w ramach zajęć animacji kultury. Cóż, największe rzeczy powstają niespodziewanie.

Studenci, w ramach projektu, przed każdym wydarzeniem odbierali zgłoszone przez różnych poetów wiersze. Na początku było ich niewiele, zaledwie sto, jednak trzecia edycja przyniosła około siedmiuset utworów. Wybór był trudny, ale dawał wiele możliwości, jeśli chodzi o tematykę spektaklu.

Nie licząc pierwszej edycji, organizatorzy projektu wraz z reżyserką, Justyną Kapą, kształtowali spektakl. Wybierali z nadesłanych wierszy te, które do niego pasowały pod względem tematycznym. Z tego kolejno powstawał performance, rodzaj sztuki nie znanej jeszcze w Tarnowie. Przyciągało to wielu zainteresowanych. Każdemu, komu udało się uczestniczyć w Poetyckim Undergroundzie, na pewno wiele zapadło w pamięć. Aktorzy chodzący między widzami, mówiący bezpośrednio do nich bez żadnej granicy, jaką byłaby scena, robią wielkie wrażenie. Pomimo braku wykwalifikowania w dziedzinie aktorstwa młodych ludzi występy wyglądały, jakby zostały odegrane przez profesjonalistów. To podnosiło rangę spektaklów.

W ubiegły piątek przyszedł w końcu czas na podsumowanie działalności Poetyckiego Undergroundu. Zakończenie miało być uroczyste. Uwieńczeniem wszystkich tych trzech lat było wydanie tomiku poezji. Znalazły się w nim wiersze wszystkich autorów z każdej edycji performance’u. Do tego, na każdej stronie, widniał rysunek zaprojektowany przez studentów PWSZ w Tarnowie. Było to nie lada wyróżnienie dla autorów.

Wieczór uświetniony został koncertem. Przyszli ci, którzy pisali, aktorzy, a także ci, którzy brali udział w tworzeniu Poetyckiego Undergroundu. Osób było tak wiele, że nie dla wszystkich wystarczyło miejsc siedzących. Podczas koncertu zostały zaśpiewane niektóre z wierszy, inne były odczytane, a kilka zaprezentowali sami poeci. Szymon Szczęch wraz z Szymonem Łucyków krótko podsumowali każdą z edycji. Na zakończenie, po podziękowaniach, zaproszono wszystkich na lampkę wina i mały poczęstunek. Tomiki wierszy można było odebrać za darmo, ale kto chciał mógł przekazać dowolną ilość pieniędzy na fundację ThePresja. Wspiera ona dzieci i młodzież szkolną w walce z depresją.

Po uzyskaniu egzemplarza, każdy mógł otrzymać od obecnych autorów autograf z dedykacją. Także główni organizatorzy wydarzenia, czyli Szymon Szczęch oraz Szymon Łucyków, rozdawali swoje podpisy. Po skończonym koncercie i poczęstunku, wszyscy wrócili do domów z nowym nabytkiem, jakim był tomik poezji tarnowskich poetów. Każdy szczerze życzył, aby Poetycki Underground miał w Tarnowie kolejną, czwartą edycję.

Anna Hajduk