2022 rokiem Jana Szczepanika w Tarnowie.

W ubiegłym roku, a dokładnie w październiku tarnowscy radni zadecydowali, że rok 2022 będzie należał w naszym mieście do genialnego twórcy – Jana Szczepanika, z racji jego 150. rocznicy urodzin. 

Obecnie trwają przygotowania do obchodów z okazji pełnego jubileuszu urodzin polskiego Edisona. W związku z tym regularnie odbywają się spotkania robocze dotyczące organizacji uroczystości, które mają  współtowarzyszyć uroczystości. Uczestniczą w nich tarnowscy i krośnieńscy samorządowcy, przedstawiciele szkół, instytucji i społecznicy, aby zaplanować szereg wydarzeń, konkursów, które skupiać się będą wokół Jana Szczepanika. Bliżej rocznicy dowiemy się jak będzie przebiegał program obchodów. 

Jan Szczepanik (1872-1926) – „galicyjski geniusz”, „polski da Vinci” czy też „polski Edison”, jest autorem ponad 50 wynalazków z różnych dziedzin oraz kilkuset patentów. Pracownie w których tworzył znajdowały się nie tylko w Tarnowie, ale także w Berlinie, Wiedniu i Dreźnie. Dziedziny jego zainteresowań obejmowały: tkactwo, telewizję, fotografię barwną, film dźwiękowy, film barwny, telegraf bez drutu, tkaninę kuloochronną, aeronautykę, samoczynny regulator ciągów, karabin automatyczny, fotosculptor, urządzenia hamulcowe oraz literaturę piękną. Swoje wynalazki wprowadził i unowocześnił nimi światowy przemysł włókienniczy, stworzył automat do tkania materiałów wzorzystych oraz gobelinów. Od 1897 r. stał się prekursorem telewizji – twórca elektroskopu, czyli aparatu do reprodukowania obrazów na odległość za pomocą elektryczności, a nawet był wynalazcą kamizelki kuloodpornej. Ta ostatnia uratowała życie króla Hiszpanii za co został uhonorowany został Medalem Izabeli Katolickiej. Opracował system filmu barwnego – był ceniony za bliskie realizmowi oddawanie kolorów. Jan Szczepanik spoczywa na Cmentarzu Starym w Tarnowie.

Warto zaznaczyć, że w krótce w naszym mieście, a w budynku przy Rynku 4 zostanie otworzony Tarnowski Park Doświadczeń, przedstawiający zasłużonych wynalazców i twórców nauki. W takim miejscu oczywiście pojawi się postać Jana Szczepanika i jego pracownia. 

źródło/www.tarnow.pl